سرطان کولون

سرطان کولون زمانی به وجود می‌آید که رشد‌های توموری در روده بزرگ توسعه یابد. سرطان کولون در حال حاضر رتبه‌ی سوم در سرطان‌ها در آمریکا را دارد. کولون، یا روده‌ی…
همه چیز درباره سرطان کولون
فهرست