نقش کبد در سلامتی بدن چیست؟

اگر میخواهید بدنی سالم و طول عمری بالا داشته باشید، باید به نقش کبد و سلامت آن اهمیت ویژه دهید. کبد یا جگر را میتوان مهمترین عضو بدن دانست.

کبد را بشناسید
فهرست